Om testen

Basert på forskning ved Senter for hjertetrening ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), kan du enkelt og raskt beregne kondisjonsnivået ditt ved å svare på noen spørsmål. Testen er utviklet med utgangspunkt i «verdens største helseundersøkelse» - HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Forskerne har funnet ut at denne enkle testen gir et ganske presist mål på fysisk form – og i motsetning til mer omfattende tester som krever mer måleutstyr så er den billig og rask å gjennomføre. Testen er utviklet for voksne og er kun relevant for voksne.

Trening som medisin

Forskningsmiljøet ved NTNU har i mange år vært opptatt av å finne ut hvordan vi kan behandle og forebygge store folkehelseprobelmer som overvekt og hjerte- og karsykdom. Forskerne angriper disse spørsmålene fra ulike vinkler som spenner fra store befolkningsstudier til å studere de molekylære mekanismene som aktiveres gjennom trening. I fjor ble senteret etablert som en nasjonal kompetanstjeneste for trening som medisin – og skal være et nasjonalt ressursmiljø for hele helse-Norge.

Du kan lese mere om hvordan vi jobber på våre nettsider hos NTNU.

Cerg logo NTNU logo