Regler og premier

Bakgrunn for konkurransen:

Hovedhensikten med kampanjen "Hvem er eldst? Du eller kroppen din?" er å få flest mulig til å ta testen for å få et mer bevisst forhold til sin fysiske form og få tips om hvordan de kan forbedre denne. Jo flere som tar testen, desto bedre, og jo flere som prøver en periode med mer fysisk aktivitet og tester på nytt, desto bedre.

Konkurransepremissene

For å få flest mulig til å ta testen gir vi alle som registrerer seg med navn og mobilnummer muligheten til å være med i trekning av premier i perioden fra 10. mai - 10. juli.

De som tester seg på nytt, etter 30 dager, vil i tillegg bli med i trekningen om en hovedgevinst.

Deltagelse i konkurransen er gratis.

Den informasjonen deltagerne oppgir om egen helse, samt de testresultatene man mottar vil anonymiseres og kun benyttes i statistikk.

Når en vinner trekkes vil dette kontrolleres manuelt og verifiseres.

Arrangøren av konkurransen påtar seg intet ansvar for påmeldinger som går tapt, beskadiges eller forsinkes som følge av nettverksfeil, datafeil, eller lignende. Det anses som juks dersom man deltar i spillet med flere profiler eller opererer med automatiserte svar, skripter o.l. Arrangøren står fritt til å ekskludere spiller, og utelate premiering av disse, som øker sine vinnersjanser på denne måten. Arrangøren kan etter eget skjønn nekte å gi ut premie til noen som ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene.

Betingelser for å delta i konkurransen:

Premiene

Premiene som deles ut i konkurranseperioden vil bestå av gaver/gavekort fra ulike samarbeidspartnere. Eksempler er sportskjeder og treningssentra m.fl. Premiene vil variere i verdi.

I den grad verdien av en premie overstiger beløpet for skattefrihet må vinneren selv innrapportere til Skatteetaten og betale den skatt som påløper.